On-line médiá

TV Lux   Rádio Lumen   Kázne a príhovory

Kanonisky Notre Dame

 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie je rehoľným kostolom Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame.

Podrobné informácie o Kanoniskách sv. Augustína rehole Notre Dame sú uvedené na rehoľnej webovej stránke kanonisky-nd.sk.

Špiritualita rehole

Kanonickými rozmermi rehole Notre Dame sú:

  • spoločný život podľa Regule sv. Augustína
  • slávenie liturgie
  • apoštolát podľa poverenia Cirkvi

Ustanovenie nového rektora kostola

 
Od 1. júla 2018 je ustanovený nový rektor kostola - duchovný správca Kostola Nanebovzatia Panny Márie. Je ním ThLic. Ing. Peter Šantavý ktorý doteraz pôsobil ako správca Kostola Najsvätejšej Trojice, Bratislava - Podhradie.

Doterajší rektor kostola, RNDr. Mgr. Ján Goč je od 1. júla 2018 ustanovený za výpomocného duchovného vo farnosti Bratislava - Blumentál.

Prihlásiť sa na odber