On-line médiá

TV Lux   Rádio Lumen   Kázne a príhovory

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

 
Vo štvrtok 5. júla slávime slávnosť sv. Cyrola a Metoda, slovanských vierozvestov.

Keďže ide o štátny sviatok a deň pracovného pokoja, svätá omša zo slávnosti bude vo štvrtok slávená o 10.30.

I keď slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, nie je prikázaným sviatkom, príďme si uctiť našich apoštolov a poďakovať sa Pánovi za dar viery, ktorý sme prostredníctvom nich dostali.

Vysluhovanie sviatostí

 
Informácie o sviatostiach - podmienkach a možnostiach ich vysluhovania v Kostole Notre Dame.

Krst detí

Podmienky
prijatý záväzok výchovy vo viere a vzhľadom na to splnené podmienky pre krstných rodičov.
Miesto
krst by sa mal vysluhovať pri krstnom prameni vo farskom kostole (Katedrála sv. Martina), avšak na základe dohovoru so správcom farnosti sv. Martina je možné krstiť aj v našom kostole.
Termíny
podľa dohovoru (ak je vysluhovanie krstu v našom kostole povolené správcom farnosti sv. Martina).

Kanonisky Notre Dame

 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie je rehoľným kostolom Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame.

Podrobné informácie o Kanoniskách sv. Augustína rehole Notre Dame sú uvedené na rehoľnej webovej stránke kanonisky-nd.sk.

Špiritualita rehole

Kanonickými rozmermi rehole Notre Dame sú:

  • spoločný život podľa Regule sv. Augustína
  • slávenie liturgie
  • apoštolát podľa poverenia Cirkvi

Ustanovenie nového rektora kostola

 
Od 1. júla 2018 je ustanovený nový rektor kostola - duchovný správca Kostola Nanebovzatia Panny Márie. Je ním ThLic. Ing. Peter Šantavý ktorý doteraz pôsobil ako správca Kostola Najsvätejšej Trojice, Bratislava - Podhradie.

Doterajší rektor kostola, RNDr. Mgr. Ján Goč je od 1. júla 2018 ustanovený za výpomocného duchovného vo farnosti Bratislava - Blumentál.

Prihlásiť sa na odber