On-line médiá

TV Lux   Rádio Lumen   Kázne a príhovory

Sviečka za nenarodené deti

 
Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska aj tento rok organizuje kampaň s názvom
Sviečka za nenarodené deti. Pozývame všetkých ľudí dobre vôle zapojiť sa do tejto kampane, ktorej hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na našich zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.

Zapojiť sa do kampane môžeme symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom.

Ruženec

 
Osobitne v mesiaci október sa pred svätými omšami spoločne modlíme modlitbu posvätného ruženca, v ktorej nielen rozvíjame mariánsku úctu, ale rozjímaním o tajomstvách vykupiteľského diela Ježiša Krista v modlitbe spolu s Pannou Máriou prehlbujeme svoj vzťah k Bohu.

Ruženec je evanjeliová modlitba - opiera sa o evanjelium a jej stredobom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Preto je to vonkoncom kristologická modlitba.

Blahorečenie Anny Kolesárovej

 
Po zavŕšení beatifikačného procesu sa 1. septembra 2018 na priestranstve štadióna Lokomotívy na Čermelskej ceste v Košiciach uskutoční slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorá ako mladučké dievča na sklonku II. svetovej vojny zomrela mučeníckou smrťou pri obrane panenstva. Svätý Otec František na obrad blahorečenia delegoval talianskeho kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých.

Webové stránky venované Anne Kolesárovej, jej životnému príbehu, duchovným aktivitám, procesu blahorečenia i samotnému blahorečeniu sú dostupné na webovej stránke AnnaKolesarova.Sk.

Slávnosť Panny Márie Karmelskej

 
V pondelok 16. júla 2018, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Karmelskej, Rád bosých karmelitánov a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave srdečne pozývajú na Slávnosť Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej).

Slávnosť sa bude konať v kostole sv. Alžbety v Bratislave (Modrý kostol) s nasledovným programom:

  • 17.00: adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
  • 18.00: sv. omša, celebruje páter Dušan Hricko OCD
  • po sv. omši možnosť prijatia posvätného škapuliara

Hrdí na rodinu

 
V sobotu 14. júla sa v Bratislave uskutoční pochod Hrdí na rodinu. Pochod bude začínať o 14.30 na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom a bude pokračovať smerom na námestie Slobody. Cieľom pochodu je ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie.
V rámci pochodu je pripravený aj osobitný program pre deti.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke hrdinarodinu.sk. Plagát podujatia je v prílohe.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
(nazývaný aj Kostol kanonistiek Notre Dame alebo Kostol Notre Dame) v Bratislave je súčasťou komplexu kláštora a školy Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame. Celý komplex je situovaný v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto medzi historickou budovou Slovenského národného divadla. a Redutou - sídlom Slovenskej filharmónie.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

 
Vo štvrtok 5. júla slávime slávnosť sv. Cyrola a Metoda, slovanských vierozvestov.

Keďže ide o štátny sviatok a deň pracovného pokoja, svätá omša zo slávnosti bude vo štvrtok slávená o 10.30.

I keď slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, nie je prikázaným sviatkom, príďme si uctiť našich apoštolov a poďakovať sa Pánovi za dar viery, ktorý sme prostredníctvom nich dostali.

Vysluhovanie sviatostí

 
Informácie o sviatostiach - podmienkach a možnostiach ich vysluhovania v Kostole Notre Dame.

Krst detí

Podmienky
prijatý záväzok výchovy vo viere a vzhľadom na to splnené podmienky pre krstných rodičov.
Miesto
krst by sa mal vysluhovať pri krstnom prameni vo farskom kostole (Katedrála sv. Martina), avšak na základe dohovoru so správcom farnosti sv. Martina je možné krstiť aj v našom kostole.
Termíny
podľa dohovoru (ak je vysluhovanie krstu v našom kostole povolené správcom farnosti sv. Martina).
Prihlásiť sa na odber