Kanonisky Notre Dame

Klastor

 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie je rehoľným kostolom Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame.

Podrobné informácie o Kanoniskách sv. Augustína rehole Notre Dame sú uvedené na rehoľnej webovej stránke kanonisky-nd.sk.

Špiritualita rehole

Kanonickými rozmermi rehole Notre Dame sú:

  • spoločný život podľa Regule sv. Augustína
  • slávenie liturgie
  • apoštolát podľa poverenia Cirkvi

Tieto rozmery sú vyjadrené:

  • životom v spoločenstve podľa sľubov zasvätenej čistoty, chudoby a poslušnosti
  • spoločným slávenie cirkevnej modlitby liturgie hodín
  • napĺňaním výchovného poslania, ku ktorému sa zaväzujeme štvrtým sľubom

Osobitným aspektom špirituality Kanonisiek Notre Dame je mariánska úcta - Pannu Máriu si sestry uctievajú ako svoju Matku a patrónku, ktorá privádza ku Kristovi v duchu evanjeliových slov:  "Urobte všetko, čo vám povie!" (Jn 2,5)

Informácie o stupňoch a obsahu formácie sú uvedené na stránke Formácia.

História vzniku

Rehoľa Notre Dame vznikla v 16. storočí v Lotrinsku (dnes súčasť Francúzska). Jej založenie bolo veľkodušnou odpoveďou dvoch svätcov - Petra Fouriera a Matky Alexie, ktorí videli žalostný stav nižších škôl, predovšetkým na vidieku, zlú organizovanosť a nízku úroveň vyučovania, takmer bez disciplíny a výchovných metód.

Informácie o zakladateľoch rehole - svätom Petrovi Fourierovi a blahoslavenej Matke Alexii Le Clerc - sú k dispozícii na stránke Zakladatelia.

Ďalšie informácie o vzniku rehole sú uvedené na stránke História vzniku rehole Notre Dame.

Sestry Notre Dame prišli 1. decembra 1747 do Bratislavy. Slávnostné posvätenie bratislavského kláštora Notre Dame sa uskutočnilo 17. júla 1754. Zúčastnila sa ho cisárovná Mária Terézia a Jozef II.

Spočiatku vyučovali sestry v provizórnych podmienkach. Vďaka podpore a pomoci rakúskej cisárovnej sa podarilo postaviť budovu školy, ktorá bola dňa 2. júla 1770 slávnostne posvätená. V roku 1775 sa na pokyn Márie Terézie v škole zaviedla veľká školská reforma. V školskom roku 1775/76 cisárovná školu opakovane osobne navštívila. Na jej počesť bol kláštor so školou nazvaný Tereziánum.

Keď ďňa 10. júla 1783 navštívil školu Jozef II., mala už 350 žiačok. Počas ďalších dvoch storočí škola zaujímala popredné postavenie medzi ostatnými bratislavskými inštitúciami. Jej žiačkami boli dcéry významných šľachtických rodov, ale i dievčatá z chudobných rodín.

Ďalšie informácie o príchode a pôsobení sestier na Slovensku sú k dispozícii na stránke Príchod sestier Notre Dame na Slovensko.

Aktuálne pôsobenie

Kanonisky Notre Dame rozvíjajú svoju výchovnú charizmu i v súčasnosti: zriadili a spravujú Základnú školu Matky Alexie v Bratislave a Gymnázium Matky Alexie v Bratislave.

Sestry Notre Dame sú aktívne tiež v apoštoláte a duchovnej službe spojenej s pastoračnými aktivitami Kostola Notre Dame.

__________
Foto: Pixabay.com, licencia CC0

Oblasti