Kanonisky

Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame v Bratislave.

Výberové konanie - 2. kolo

 
Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame v Bratislave vyhlasujú 2. kolo výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy Matky Alexie, Palackého 1, Bratislava s termínom nástupu do funkcie od 1. júla 2019.

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 4. júna 2019 na adresu:
Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
Jesenského 4, 811 02  Bratislava

Zakladatelia rehole

Rehoľa Notre Dame vznikla v 16. storočí v Lotrinsku, ktoré je v súčasnosti súčasťou Francúzska. Jej založenie bolo veľkodušnou odpoveďou dvoch svätcov - Petra Fouriera a Matky Alexie, ktorí videli žalostný stav nižších škôl, predovšetkým na vidieku, zlú organizovanosť a nízku úroveň vyučovania, takmer bez disciplíny a výchovných metód.

Kanonisky Notre Dame

 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie je rehoľným kostolom Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame.

Podrobné informácie o Kanoniskách sv. Augustína rehole Notre Dame sú uvedené na rehoľnej webovej stránke kanonisky-nd.sk.

Špiritualita rehole

Kanonickými rozmermi rehole Notre Dame sú:

  • spoločný život podľa Regule sv. Augustína
  • slávenie liturgie
  • apoštolát podľa poverenia Cirkvi

Kontakt

Na emailovú komunikáciu je možné využiť kontaktný formulár.
Údaje zadané v kontaktnom formulári (vami uvedené meno a emailová adresa) vyžadujeme preto, aby sme mohli odpovedať na váš podnet. Zadané osobné údaje sa ďalej nespracúvajú a neuchovávajú v žiadnej databáze.

Sídlo kostola
   Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame)
   Hviezdoslavovo nám. 1
   811 01 Bratislava - Staré mesto

Prihlásiť sa na odber Kanonisky