Do odvolania nebudú slávené sv. omše

 
Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania.

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia

 
Praktické informácie o vysluhovaní sviatosti zmierenia na základe inštrukcie otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike.

Plné znenie inštrukcie otca arcibiskupa je uvedené na arcidiecéznej webovej stránke Inštrukcia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia i v prílohe. Inštrukcia je doplnená i o Inštrukciu k miestu vysluhovania sviatosti zmierenia.

On-line možnosti pre posvätenie

 
V čase závažnej epidemiologickej situácie, pre ktorú nie sú slávené verejné bohoslužby, by sme chceli povzbudiť všetkých veriacich k prehĺbovaniu duchovného života prostredníctvom osobnej modlitby, meditácie, štúdia a rôznych pobožností, osobitne modlitby posvätného ruženca a krížovej cesty. Nápomocné môžu byť aj mediálne zdroje prístupné prostredníctvom internetu, televízie a rádia.

Koronavírus - aktuálne opatrenia

 
V súvislosti s šírením ochorenia COVID-19 vydal 6. marca 2020 bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, niekoľko odporúčaní pre katolíckych kňazov a veriacich. Nižšie na stránke prinášam v plnom znení text vyhlásenia predsedu KBS i konkrétne odporúčania pre našu arcidiecézu.

Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní, najčastejšie 6 dní.

Sväté omše

 
Nedeľa
  9.00 - nemecká svätá omša
10.30 - slovenská svätá omša
            [ ak nie je v oznamoch uvedené inak, je slávená ako karmelitánska vždy 3. nedeľu v mesiaci mimo mesiacov júl, august a december ]
Pondelok - streda a piatok
16.30 - slovenská svätá omša
Štvrtok
6.45 - slovenská svätá omša, viď oznam
          [ ak na štvrtok pripadne prikázaný sviatok v pracovný deň, sv. omša je o 16.30 a nie o 6.45 ]
          [ počas vianočných a letných prázdnin je aj vo štvrtok sv. omša o 16.30 a nie o 6.45 ]

Pôstne obdobie

 
Pôstne obdobie je zamerané na Veľkú noc; pôstna liturgia pripravuje na slávenie veľkonočného tajomstva jednak katechumenov rozličnými stupňami uvádzania do kresťanského života, jednak veriacich tým, že im pripomína krst, ktorý prijali a pobáda ich na pokánie (VSLR, 27).

Na začiatku Pôstneho obdobia nás Cirkev slovami Ježiša Krista: "Kajajte sa a verte evanjeliu" (Mk 1,15) vyzýva na pokánie.

Pobožnosti

 
Eucharistická adorácia/poklona
Každý piatok po večernej sv. omši (od cca. 17.15 do 18.15).
Vždy prvú nedeľu v mesiaci medzi nemeckou (9.00) a slovenskou (10.30) sv. omšou.
Celodenná poklona: vždy 8. decembra; začiatok o 9.00 (ak nie je uvedené inak), koniec o 16.15 (pred večernou sv. omšou).
Prvopiatková pobožnosť
Každý prvý piatok po večernej sv. omši v rámci eucharistickej adorácie.

Karmelitánske sväté omše

 
Slovenská nedeľná svätá omša so začiatkom o 10.30 je každú tretiu nedeľu v mesiaci (mimo mesiacov júl, august a december) slávená ako karmelitánska. Výnimku tvoria mesiace júl a august, prípadne aktuálne zmeny ohlásené priebežne v oznamoch.

Priaznivci Karmelu a ctitelia Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) sa tak môžu stretnúť v rámci nedeľňajšieho slávenia, ktoré zvyčajne zahŕňa:

Prihlásiť sa na odber