Aktuálne oznamy

List

 
Liturgický kalendár

Ne 15.11.   33. nedeľa v cezročnom období
[liturgické čítania]
Ut 17.11.   Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Pi 20.11.   Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
So 21.11.   Obetovanie Panny Márie, spomienka
Ne 22.11.   Krista Kráľa, slávnosť
[liturgické čítania]

 
Ako správne prijímať Sväté prijímanie do rúk
počas mimoriadneho stavu pandémie je možné pozrieť si na inštruktážnom videu TV Lux.

Oznamy

  • aktuálne pokyny pre bohoslužby a poskytovanie duchovnej služby platné od 16. novembra sú k dispozícii na výveske i na webovej stránke Obnovené verejné slávenia od 16.11.;

  • nedeľou Krista Kráľa sa končí liturgický rok. Záver liturgického roka je zameraný na eschatologické veci, na cieľ nášho pozemského putovania a spásu človeka. V nedeľu Krista Kráľa budeme po svätej omši konať obnovu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktorá je spojená s možnosťou získať úplné odpustky;

  • aj v tomto roku sa od 16. do 22. novembra koná Týždeň Cirkvi pre mládež. Informácie o aktivitách tohto týždňa sú k dispozícii na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy www.abuba.sk;

  • za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, je z rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Konkrétne podmienky sú uvedené na samostatnom plagáte na výveske kostola i na webovej stránke kostola Úplné odpustky pre zomrelých;

  • nedeľu 18. októbra slávila Cirkev ako Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme vás o podporu misií prostredníctvom elektronickej zbierky zverejnenej na webovej stránke www.misijnediela.sk. Nech vám Pán odmení a požehná vaše milodary!

  • na plagátoch v prílohe sú k dispozícii i ďalšie aktuálne informácie.

__________
Foto: Pixabay.com, licencia CC0

Značky