Aktuálne oznamy

List

 
Liturgický kalendár

Ne 21.2.   1. pôstna nedeľa
[liturgické čítania]
Po 22.2.   Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Ut 23.2.   Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, na spomienku
So 27.2.   Sv. Gregora z Nareku, opáta a učiteľa Cirkvi, na spomienku
Ne 28.2.   2. pôstna nedeľa
[liturgické čítania]

Ako správne prijímať Sväté prijímanie do rúk je možné si pozrieť na inštruktážnom videu TV Lux.

Aktuálne informácie o možnostiach individuálneho spovedania, vyslúženia sviatosti pomazania chorých a prijatia Eucharistie sú k dispozícii na výveske i na webovej stránke Pozastavené verejné slávenia

Oznamy

  • na 1. pôstnu nedeľu tradične konáme jarnú zbierku na charitu. (Arci)diecézne charity na Slovensku dávajú v čase pandémie možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke www.precharituba.sk. V online jesennej zbierke na charitu darcovia venovali Bratislavskej arcidiecéznej charite na pomoc núdznym 7 723,57€. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu. Pán Boh nech odmení každého nezištného darcu!
  • bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský na 1. adventnú nedeľu posiela spoločenstvu veriacich našej arcidiecézy pastiersky list pri príležitosti 13. výročia ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy, začiatku pôstneho obdobia 2021 a zbierky na Bratislavskú arcidiecéznu charitu. Plné znenie je k dispozícii v prílohe tejto stránky;
  • vzhľadnom na aktuálnu epidemickú situáciu je slávenie verejných svätých omší pozastavené. Pre duchovné posvätenie ponúkame viaceré možnosti na webovej stránke On-line možnosti pre posvätenie;
  • Katolícke biblické dielo informuje o viacerých aktivitách, ktoré môžeme uskutočňovať aj v čase pandemických obmedzení a epidemických opatrení. Ďalšie informácie a konkrétne odkazy sú k dispozícii na webovej stránke Nedeľa Božieho slova;
  • zapísané úmysly sv. omší sú kňazom odslúžené pri neverejnom slávení. Na požiadanie môže byť konkrétny úmysel preložený na najbližší vhodný termín;
  • na plagátoch v prílohe i na výveske kostola sú k dispozícii i ďalšie aktuálne informácie.

__________
Foto: Pixabay.com, licencia CC0

Značky