Sväté omše

Kalich, hostie a misál

 
Z organizačných dôvodov Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame nastáva od septembra 2020 zmena v slávení sv. omší v kostole Notre Dame:

  • v pondelok je sv. omša slávená ráno o 6.45 (podvečerná sv. omša o 16.30 nebude)
  • v sobotu sa posúva začiatok slávenia sv. omše na 10.30 (z pôvodného o 9.30)

Časy slávenia sv. omší:

Nedeľa
  9.00 - nemecká svätá omša
10.30 - slovenská svätá omša
            [ Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa až do odvolania karmelitánske sv. omše neslávia.
              V čase mimo pandémie: ak nie je v oznamoch uvedené inak, je slávená ako karmelitánska vždy 3. nedeľu v mesiaci mimo mesiacov júl, august a december ]
Pondelok
6.45 - slovenská svätá omša
          [ Ak na pondelok pripadne prikázaný sviatok v pracovný deň, sv. omša je o 16.30 a nie o 6.45 ]
          [ Počas vianočných a letných prázdnin je aj v pondelok sv. omša o 16.30 a nie o 6.45 ]
Utorok - piatok
16.30 - slovenská svätá omša
Sobota
10.30 - slovenská svätá omša
___________________
Prikázaný sviatok v pracovný deň
16.30 - slovenská svätá omša
Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja
Ak nie je v oznamoch k danému sviatku uvedené inak:
  9.00 - nemecká svätá omša (nie každý prikázaný sviatok)
10.30 - slovenská svätá omša
___________________
Zapisovanie úmyslov na sväté omše
20. deň v mesiaci na nasledujúci mesiac
___________________
Školské sväté omše
utorok o 7.15 - mládežnícka sv. omša (v kaplnke GMA), okrem prázdnin
streda o 7.10 - detská sv. omša (ZŠ MA), okrem prázdnin
prvý piatok o 7.10 - detská sv. omša (v kaplnke ZŠ MA), okrem prázdnin
prvý piatok o 7.15 - mládežnícka sv. omša (v kaplnke GMA), okrem prázdnin

__________
Foto: Pixabay.com, licencia CC0

Značky