Karmelitánske sväté omše

Karmelská Panna Mária

 
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa až do odvolania karmelitánske sv. omše neslávia.

Slávenie pred časom pandémie:

Slovenská nedeľná svätá omša so začiatkom o 10.30 je každú tretiu nedeľu v mesiaci (mimo mesiacov júl, august a december) slávená ako karmelitánska. Výnimku tvoria mesiace júl a august, prípadne aktuálne zmeny ohlásené priebežne v oznamoch.

Priaznivci Karmelu a ctitelia Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) sa tak môžu stretnúť v rámci nedeľňajšieho slávenia, ktoré zvyčajne zahŕňa:

  • 10.00 - modlitba posvätného ruženca
  • 10.30 - slávenie svätej omše
  • eucharistická adorácia po skončení svätej omše
  • možnosť prijatia posvätného škapuliara po adorácii