Pobožnosti

Sviatosť Oltárna
 
Konanie verejných pobožností mimo obdobia mimoriadnych epidemiologických opatrení:
 
Eucharistická adorácia/poklona
Každý piatok po večernej sv. omši (od cca. 17.15 do 18.15).
Vždy prvú nedeľu v mesiaci medzi nemeckou (9.00) a slovenskou (10.30) sv. omšou.
Celodenná poklona: vždy 8. decembra; začiatok o 9.00 (ak nie je uvedené inak), koniec o 16.15 (pred večernou sv. omšou).
Prvopiatková pobožnosť
Každý prvý piatok po večernej sv. omši v rámci eucharistickej adorácie.
[V čase epidemoilogických opatrení v rámci krátkej eucharistickej poklony pred sv. omšou.]
Spoločná modlitba vešpier a modlitba dňa
Modlitba vešpier vždy v sobotu po svätej omši.
Modlitba dňa vždy v nedeľu po svätej omši.
Loretánske litánie
V máji každý deň 10 minút pred sv. omšou.
Počas roka každú sobotu 15 minút pred sv. omšou.
Litánie k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu
V júni každý deň 10 minút pred sv. omšou.
Spoločná modlitba ruženca
V októbri Počas celého roka o 16.00 pred sv. omšami, ktoré začínajú o 16.30 a v nedeľu o 10.00 pred sv. omšou o 10.30 (okrem dní v pôstnom období, v ktorých sa pred sv. omšami koná pobožnosť krížovej cesty).
Krížová cesta v pôstnom období
V stredu a v piatok o 15.50.

__________
Foto: Pixabay.com, licencia CC0

Značky