K ohlásenému rušeniu bohoslužieb

Church covid19

 
29.9.2020: vzhľadom na dôslednú snahu aplikovať všetky požadované epidemiologické nariadenia sme prekvapení zo zámeru celoplošného rušenia bohoslužieb. Vzhľadom na rozsah obmedzení stanovených pre ostatné oblasti života spoločnosti považujeme toto rozhodnutie za neadekvátne a žiadame o jeho prehodnotenie.

Pripájame sa k stanovisku hovorcu KBS k ohlásenému rušeniu verejného slávenia bohoslužieb:

"Z ohláseného opatrenia, ktorého súčasťou by malo byť plošné rušenie bohoslužieb sme prekvapení, nakoľko cirkvám bolo prisľúbené, že ak dodržia sprísnené opatrenia, bude pre ne platiť tzv. semafor, navrhnutý odborníkmi.

O rušení bohoslužieb s cirkvami nik nehovoril, a vzhľadom na ostatné opatrenia sa nejaví ako primerané. Snažíme sa komunikovať s predstaviteľmi štátu, aby sa daná vec objasnila. Nariadiť kňazom, aby sa prestalo verejne sláviť, samozrejme, môžu len biskupi. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu."

Za pozornosť stojí aj komentár Antona Ziolkovského, bývalého výkonného sekretára KBS k ohlásenému rušeniu bohoslužieb.

__________
Foto: Pixabay.com, úprava PŠ

Oblasti
Značky