Pokyny platné od 15.10.2020

Church - Covid19

 
Sv. omše a individuálne vysluhovanie sviatostí...

V kontexte sprísnených epidemiologických opatrení, ktoré vstúpili do platnosti vo štvrtok 15. októbra, v kostole Nanebovzatia Panny Márie Notre Dame sv. omše až do odvolania nie sú slávené verejne. Žiaľ, vzhľadom na maximálnu možnú účasť 6 osôb verejné slávenie v kostole rehoľného spoločenstva nie je možné zabezpečiť.

Otcovia biskupi už skôr udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách, ktorý platí od 1. októbra až do odvolania.

Úmysly svätých omší budú kňazom odslúžené pri neverejnom slávení. Na požiadanie môže byť úmysel preložený na najbližší vhodný termín.

Individuálne vysluhovanie sviatostí:

 • podanie Eucharistie
  Individuálne podanie Svätého prijímania je možné vždy pre maximálny počet 5 nahlásených osôb súčasne v týchto časoch:
  Po: 7.45
  Ut-Pia: 17.30
  So-Ne: 11.30
   
 • sviatosť zmierenia
  Vyslúženie sviatosti pokánia (sv. spoveď) je možné na základe nahlásenia v týchto časoch:
  Po: 7.45-8.15
  Ut-Pia: 17.30-18.00
  So-Ne: 11.30-12.15
   
 • pomazanie chorých
  Individuálne vyslúženie sviatosti pomazania chorých v kostole je možné na základe nahlásenia v týchto časoch:
  Po: 7.45-8.15
  Ut-Pia: 17.30-18.00
  So-Ne: 11.30-12.15

Samozrejme je možné nahlásiť veriaceho, ku ktorému z dôvodu choroby či veku príde kňaz vyslúžiť sviatosti domov alebo do zdravotníckeho zariadenia (ak to aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia dovoľujú).1

Nahlásiť, resp. dohodnúť konkrétny termín je možné vopred telefonicky (0911 263 667) alebo e-mailom (notredame @ ba.ecclesia.sk) na konkrétny čas. Pre ostatné svatosti, okrem podania Eucharistie pre max. 5 osôb, nie je možné, aby sa na jeden termín dostavilo viac osôb.2

Termíny pre krátke spovede a vysluhovanie sviatosti pomazania chorých sa kvôli epidemiologickým opatreniam prideľujú v 15-minútových intervalov.

Pri vysluhovaní sviatostí treba dodržiavať všetky aktuálne epidemiologické nariadenia - ich aplikácia je súhrnne uvedená v prílohe vo formáte PDF.

Na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy sú k opatreniam Úradu verejného zdravotníctva uvedené aj vysvetľujúce informácie:

__________
1 V prípade vysluhovania sviatostí návštevou kňaza v dome alebo v zdravotníckom zariadení vyžadujeme uviesť meno a priezvisko, adresu a prípadne tel. kontakt z oprávneného dôvodu možnosti vykonania pastoračnej služby. Zadané osobné údaje sa ďalej nespracúvajú a neuchovávajú v žiadnej databáze.
2 Vzhľadom na ochranu osobných údajov nežiadame uvádzať pri prihlasovaní svoje meno a priezvisko, prípadne ďalšie osobné údaje.

Foto: Pixabay.com, úprava PŠ