Obmedzenie bohoslužieb NEtrvá

Kostol-Covid19

 
Žiaľ, obmedzenie verejného slávenia bohoslužieb v kostole Notre Dame zatiaľ stále trvá.
Verejné slávenie je obnovené od 22. júna 2020.

Pôvodná správa:

Od 6. mája bolo obnovené verejné slávenie bohoslužieb pod podmienkou dodržiavania prísnych epodemiologických opatrení podľa nariadenia hlavného hygienika.

Obmedzenie verejného slávenia bohoslužieb v kostole Notre Dame stále trvá, keďže:

  • kapacita kostola je pri dodržaní hygienických opatrení už naplnená len účasťou rehoľného spoločenstva na bohoslužbách;
  • kostol je využívaný ako interný kláštorný priestor pre každodenný duchovný život rehole;
  • v rehoľnom spoločenstve je veľa sestier v pokročilom veku (vzhľadom na vek, či chronické ochorenia patria do rizikovej skupiny);
  • v okolí je otvorených viacero veľkých kostolov, ktoré umožňujú zabezpečiť účasť veriacich na verejných bohoslužbách pri dodržaní epidemiologických opatrení.

Naďalej však platí každodenná možnosť individuálneho vyslúženia sviatosti pokánia, pomazania chorých a sv. prijímania.

__________
Foto: Pixabay.com, úprava PŠ