Obnovené verejné slávenie od 22.6.

Kostol - Covid-19 - ustupuje

 
Od pondelka 22. júna je obnovené verejné slávenie bohoslužieb v kostole Nanebovzatia Panny Márie Notre Dame.

Spôsob slávenia je podmienený aktuálnymi epidemiologickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre verejné slávenie bohoslužieb, nariadeniami Arcibiskupského úradu v Bratislave a podmienkami rehoľného spoločenstva (keďže ide o priestor využívaný ako interný kláštorný priestor pre každodenný duchovný život rehole, pričom viacero sestier je v pokročilom veku a vzhľadom na vek, či chronické ochorenia patrí do rizikovej skupiny).

Podmienky verejného slávenia bohoslužieb v kostole Notre Dame

 • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);
 • pri vstupe do kostola alebo do príslušných priestorov treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť poskytnuté jednorazové rukavice (ak sú v kostole k dispozícii);
 • kostol sa otvára 15 minút pred sv. omšou. Po sv. omši prosíme veriacich, aby po krátkej modlitbe opustili kostol, a tak umožnili vykonanie dezinfekcie pred ďalším duchovným programom rehole;
 • bočná loď kostola (oratórium) je prístupná len pre rehoľné sestry;
 • v kostole je aplikované šachovnicové sedenie, v rámci ktorého sú označené miesta, na ktorých je možné sedieť. Medzi označenými miestami je vždy jedno miesto neobsadené, pričom pri sebe môžu sedieť osoby žijúce v jednej domácnosti;
 • je treba dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky;
 • z obradov sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
 • ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu);
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, sú vyprázdnené sväteničky.

Podávanie Svätého príjímania

 • Sväté prijímanie sa od soboty 20. júna naďalej prednostne podáva do rúk (nakoľko mimoriadna situácia stále trvá a na základe stanoviska hlavného hygienika zo dňa 19. júna 2020 zostáva v platnosti aj dočasné dovolenie podávania Svätého prijímania na ruku);
 • Ako správne prijímať Sväté prijímanie do rúk počas mimoriadneho stavu pandémie je možné pozrieť na inštruktážnom videu TV Lux;
 • Sväté prijímanie je možné podať aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru;
 • na Sväté prijímanie majú ísť najskôr veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst.

Upravené časy slávenia slovenských sv. omší

 • pondelok-piatok (pracovné dni) – 16.30 (ako obvykle)
 • sobota – 9.30 – z organizačných dôvodov dočasne zmenené!
 • nedeľa a prikázané sviatky počas dní pracovného pokoja – 10.30 (ako obvykle)

Všetky informácie o časoch slávenia sv. omší sú uvedené na stránke Sväté omše.

Vysluhovanie sviatosti pokánia a sviatosti pomazania chorých

Naďalej platí každodenná možnosť individuálneho vyslúženia sviatosti pokánia, pomazania chorých a sv. prijímania.

Účasť na nedeľných a sviatočných bohoslužbách

 • slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.
 • v platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Úplné informácie o odvolaní dišpenzu, výnimkách, platných epidemiologických opatreniach a spôsobe podávania Sv. prijímania sú k dispozícii na stránke Odvolanie všeobecného dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách.

Epidemiologické a hygienické opatrenia

 • kňazi, asistencia i služba v kostole dodržiavajú všetky potrebné epidemiologické opatrenia a hygienické zásady;
 • v kostole sa medzi každým liturgickým slávením vykonáva dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov;
 • pravidelne sú dezinfikované používané bohoslužobné predmety i ďalšie používané vybavenie.

__________
Foto: Pixabay.com, úprava PŠ